сесії

Протокол
засідання Михайло-Лукашівської сільської ради
сьомого скликання
двадцять восьма  ( позачергової )    сесії 

05 грудня 2017 року                                                       с.Михайло-Лукашеве     
                                               
                                  Усього обрано  -  14 чол.        
                                                        Присутні – 11 чол.( список додається)                                                        
                                                        Відсутні  - 3  чол. (список додається )                                         

Головуючий  на сесії   - сільський голова Вініченко Т.П.
Секретар                       - Чумак О.В.

Порядок денний
Двадцять восьмої ( позачергової )  сесії  сьомого  скликання

1. Про  звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики  Михайло-Лукашівською сільською радою у 2017 році.
Доповідач : сільський голова Вініченко Т.П.
2.Про затвердження Плану діяльності Михайло-Лукашівської сільської ради  з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.
Доповідач : Вініченко Т.П. – сільський голова 
3.Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 7 від23.12.2016 року  
“ Про  затвердження Програми захоронення осіб без постійного місця проживання на території Михайло-Лукашівської сільської ради на 2017 рік.“
Доповідач : головний бухгалтер сільської ради Черненко Т.А.
4. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 11 від 23.12.2016 року  
“ Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт по Михайло-Лукашівській сільській раді на 2017 рік “
Доповідач : головний бухгалтер сільської ради Черненко Т.А.
5. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 5 від 23.12.2016 року  
“ Про Програму соціального захисту окремих категорій населення Михайло-Лукашівської сільської ради на 2017-2018 роки.”
Доповідач : головний бухгалтер сільської ради Черненко Т.А.
6. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 15 від 23.12.2016 року  
“Про  затвердження Програми розвитку та підтримки КП “ Михайло-Лукашівський  сількомунгосп  Вільнянського району Запорізької області “ ”
Доповідач : головний бухгалтер сільської ради Черненко Т.А.
7. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 року № 1  “ Про сільський бюджет на 2017“ ( зі змінами та доповненнями ).
Інформує: Інформує: Черненко Т.А.- головний бухгалтер сільської ради


ГОЛОВУЮЧИЙ: Пропоную  порядок денний  прийняти  за основу і в цілому 
        Результати голосування :   за   –13
                                                     утрималось – не має
                                             проти          – не має
Враховано голос сільського голови 
Результати відкритого поіменного голосування  додаються

СЛУХАЛИ : Про  звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики  Михайло-Лукашівською сільською радою у 2017 році.
Доповідач : сільський голова Вініченко Т.П.
 Головуючий : Пропоную  проект рішення прийняти за основу і   в цілому .
        Результати голосування :
                                                     за   – 13
                                                     утрималось – не має
                                                     проти – не має
Враховано голос сільського голови 
Результати відкритого поіменного голосування  додаються

ВИРІШИЛИ :  Рішення № 1 додається

СЛУХАЛИ : Про затвердження Плану діяльності Михайло-Лукашівської сільської ради  з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.
Доповідач : Вініченко Т.П. – сільський голова 
Головуючий : Пропоную  проект рішення прийняти за основу і   в цілому .
        Результати голосування :
                                                     за   – 13
                                                     утрималось –  не має
                                                     проти – не має
Враховано голос сільського голови 
Результати відкритого поіменного голосування  додаються

ВИРІШИЛИ :  Рішення № 2 додається

СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 7 від 23.12.2016 року   “ Про  затвердження Програми захоронення осіб без постійного місця проживання на території Михайло-Лукашівської сільської ради на 2017 рік.“
Доповідач : головний бухгалтер сільської ради Черненко Т.А.
 Головуючий : Пропоную  проект рішення прийняти за основу і   в цілому .
        Результати голосування :
                                                     за   – 13
                                                     утрималось – не має
                                                     проти – не має
Враховано голос сільського голови 
Результати відкритого поіменного голосування  додаються

ВИРІШИЛИ :  Рішення № 3 додається

СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 11 від 23.12.2016 року  “ Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт по Михайло-Лукашівській сільській раді на 2017 рік “
Доповідач : головний бухгалтер сільської ради Черненко Т.А.
Головуючий : Пропоную  проект рішення прийняти за основу і   в цілому .
        Результати голосування :
                                                     за   – 13
                                                     утрималось –  не має
                                                     проти – не має
Враховано голос сільського голови 
Результати відкритого поіменного голосування  додаються

ВИРІШИЛИ :  Рішення № 4 додається

СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 5 від 23.12.2016 року  
“ Про Програму соціального захисту окремих категорій населення Михайло-Лукашівської сільської ради на 2017-2018 роки.”
Доповідач : головний бухгалтер сільської ради Черненко Т.А.
Головуючий : Пропоную  проект рішення прийняти за основу і   в цілому .
        Результати голосування :
                                                     за   – 13
                                                     утрималось –  не має
                                                     проти – не має
Враховано голос сільського голови 
Результати відкритого поіменного голосування  додаються

ВИРІШИЛИ :  Рішення № 5 додається

СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 15 від 23.12.2016 року  “Про  затвердження Програми розвитку та підтримки КП “ Михайло-Лукашівський  сількомунгосп  Вільнянського району Запорізької області “
Доповідач : головний бухгалтер сільської ради Черненко Т.А.
 Головуючий : Пропоную  проект рішення прийняти за основу і   в цілому .
        Результати голосування :
                                                     за   – 13
                                                     утрималось – не має
                                                     проти – не має
Враховано голос сільського голови 
Результати відкритого поіменного голосування  додаються
ВИРІШИЛИ :  Рішення № 6 додається

СЛУХАЛИ : Про внесення змін та доповнень до рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 року № 1  “ Про сільський бюджет на 2017“ ( зі змінами та доповненнями ).
Інформує: Інформує: Черненко Т.А.- головний бухгалтер сільської ради
Головуючий : Пропоную  проект рішення прийняти за основу і   в цілому .
        Результати голосування :
                                                     за   – 13
                                                     утрималось –  не має
                                                     проти – не має
Враховано голос сільського голови 
Результати відкритого поіменного голосування  додаються

ВИРІШИЛИ :  Рішення № 7 додається

 


Сільський голова                                                       Т.П.Вініченко

            Секретар                                                                      О.В.Чумак

 

05.12.2017  Михайло-Лукашівська сільська рада 
Загальна кількість депутатів сільської ради :  ___14___
Кількість депутатів які зареєструвалися :       ____11____
Результати відкритого поіменного голосування проекту рішення двадцять восьма 
( позачергової)   сесії  Михайло-Лукашівської сільської ради сьомого скликання  
“ Про порядок денний  “

Варіант голосування : за основу і в цілому

№ 
з/п    Прізвище, ім’я, по-батькові 
депутата             округ    Вибір
 ( за,  проти, утримався )
1    Мєльнік Наталія Олександрівна                          1    За
2    Бабарикін Олексій Васильович    2    відсутній
3    Халімон Анастасія Василівна    3    За
4    Сокол Галина Михайлівна    4    відсутня 
5    Валько Ольга Романівна
5    За
6    Чумак Ольга Вікторівна     6    За
7    Чикаловська Алла Олександрівна     7    за
8    Бичок Юрій Євгенійович    8    За
9    Павленко Наталія Іванівна     9    відсутня
10    Смірнова Наталія Андріївна     10                за
11    Литвиненко Тетяна Вікторівна     11               За
12    Дунай Наталія Іванівна     12              За
13    Мартиненко Тетяна Леонідівна     13    За
14    Мартиненко Алла Петрівна     14    За
15    Вініченко Тетяна Петрівна     Сільський 
голова      За    


Результати голосування :

За : _____12____

Проти:___не має____

Утримався : ________немає____

 Підпис :

Секретар сесії________ О.В.Чумак

 

 

 


05.12.2017  Михайло-Лукашівська сільська рада 
Загальна кількість депутатів сільської ради :  ___14___
Кількість депутатів які зареєструвалися :       ________
Результати відкритого поіменного голосування проекту рішення двадцять восьма 
( позачергової)   сесії  Михайло-Лукашівської сільської ради сьомого скликання  
“ Про  звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики  Михайло-Лукашівською сільською радою у 2017 році.“

Варіант голосування : за основу і в цілому

№ 
з/п    Прізвище, ім’я, по-батькові 
депутата             округ    Вибір
 ( за,  проти, утримався )
1    Мєльнік Наталія Олександрівна                          1    За
2    Бабарикін Олексій Васильович    2    відсутній
3    Халімон Анастасія Василівна    3    За
4    Сокол Галина Михайлівна    4    відсутня 
5    Валько Ольга Романівна
5    За
6    Чумак Ольга Вікторівна     6    За
7    Чикаловська Алла Олександрівна     7    за
8    Бичок Юрій Євгенійович    8    За
9    Павленко Наталія Іванівна     9    відсутня
10    Смірнова Наталія Андріївна     10                за
11    Литвиненко Тетяна Вікторівна     11               За
12    Дунай Наталія Іванівна     12              За
13    Мартиненко Тетяна Леонідівна     13    За
14    Мартиненко Алла Петрівна     14    За
15    Вініченко Тетяна Петрівна     Сільський 
голова      За    


Результати голосування :

За : ______12___

Проти:_____немає__

Утримався : _____немає_______

 Підпис :

Секретар сесії________ О.В.Чумак

 

 

 


05.12.2017  Михайло-Лукашівська сільська рада 
Загальна кількість депутатів сільської ради :  ___14___
Кількість депутатів які зареєструвалися :       ____11____
Результати відкритого поіменного голосування проекту рішення двадцять восьма 
( позачергової)   сесії  Михайло-Лукашівської сільської ради сьомого скликання  
“ Про затвердження Плану діяльності Михайло-Лукашівської сільської ради  з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.“

Варіант голосування : за основу і в цілому

№ 
з/п    Прізвище, ім’я, по-батькові 
депутата             округ    Вибір
 ( за,  проти, утримався )
1    Мєльнік Наталія Олександрівна                          1    За
2    Бабарикін Олексій Васильович    2    відсутній
3    Халімон Анастасія Василівна    3    За
4    Сокол Галина Михайлівна    4    відсутня 
5    Валько Ольга Романівна
5    За
6    Чумак Ольга Вікторівна     6    За
7    Чикаловська Алла Олександрівна     7    за
8    Бичок Юрій Євгенійович    8    За
9    Павленко Наталія Іванівна     9    відсутня
10    Смірнова Наталія Андріївна     10                за
11    Литвиненко Тетяна Вікторівна     11               За
12    Дунай Наталія Іванівна     12              За
13    Мартиненко Тетяна Леонідівна     13    За
14    Мартиненко Алла Петрівна     14    За
15    Вініченко Тетяна Петрівна     Сільський 
голова      За    


Результати голосування :

За : ______12___

Проти:_______немає

Утримався : _________немає___

 Підпис :

Секретар сесії________ О.В.Чумак

 

 

 


05.12.2017  Михайло-Лукашівська сільська рада 
Загальна кількість депутатів сільської ради :  ___14___
Кількість депутатів які зареєструвалися :       ____11____
Результати відкритого поіменного голосування проекту рішення двадцять восьма 
( позачергової)   сесії  Михайло-Лукашівської сільської ради сьомого скликання  
“ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 7 від23.12.2016 року  
“ Про  затвердження Програми захоронення осіб без постійного місця проживання на території Михайло-Лукашівської сільської ради на 2017 рік.“

Варіант голосування : за основу і в цілому

№ 
з/п    Прізвище, ім’я, по-батькові 
депутата             округ    Вибір
 ( за,  проти, утримався )
1    Мєльнік Наталія Олександрівна                          1    За
2    Бабарикін Олексій Васильович    2    відсутній
3    Халімон Анастасія Василівна    3    За
4    Сокол Галина Михайлівна    4    відсутня 
5    Валько Ольга Романівна
5    За
6    Чумак Ольга Вікторівна     6    За
7    Чикаловська Алла Олександрівна     7    за
8    Бичок Юрій Євгенійович    8    За
9    Павленко Наталія Іванівна     9    відсутня
10    Смірнова Наталія Андріївна     10                за
11    Литвиненко Тетяна Вікторівна     11               За
12    Дунай Наталія Іванівна     12              За
13    Мартиненко Тетяна Леонідівна     13    За
14    Мартиненко Алла Петрівна     14    За
15    Вініченко Тетяна Петрівна     Сільський 
голова      За    


Результати голосування :

За : ______12___

Проти:______немає_

Утримався : _________немає___

 Підпис :

Секретар сесії________ О.В.Чумак

 

 

 


05.12.2017  Михайло-Лукашівська сільська рада 
Загальна кількість депутатів сільської ради :  ___14___
Кількість депутатів які зареєструвалися :       ____11____
Результати відкритого поіменного голосування проекту рішення двадцять восьма 
( позачергової)   сесії  Михайло-Лукашівської сільської ради сьомого скликання  
“ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 11 від 23.12.2016 року  “ Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт по Михайло-Лукашівській сільській раді на 2017 рік ““

Варіант голосування : за основу і в цілому

№ 
з/п    Прізвище, ім’я, по-батькові 
депутата             округ    Вибір
 ( за,  проти, утримався )
1    Мєльнік Наталія Олександрівна                          1    За
2    Бабарикін Олексій Васильович    2    відсутній
3    Халімон Анастасія Василівна    3    За
4    Сокол Галина Михайлівна    4    відсутня 
5    Валько Ольга Романівна
5    За
6    Чумак Ольга Вікторівна     6    За
7    Чикаловська Алла Олександрівна     7    за
8    Бичок Юрій Євгенійович    8    За
9    Павленко Наталія Іванівна     9    відсутня
10    Смірнова Наталія Андріївна     10                за
11    Литвиненко Тетяна Вікторівна     11               За
12    Дунай Наталія Іванівна     12              За
13    Мартиненко Тетяна Леонідівна     13    За
14    Мартиненко Алла Петрівна     14    За
15    Вініченко Тетяна Петрівна     Сільський 
голова      За    


Результати голосування :

За : ____12_____

Проти:_______не має

Утримався : ________немає___

 Підпис :

Секретар сесії________ О.В.Чумак

 

 

 


05.12.2017  Михайло-Лукашівська сільська рада 
Загальна кількість депутатів сільської ради :  ___14___
Кількість депутатів які зареєструвалися :       ____11____
Результати відкритого поіменного голосування проекту рішення двадцять восьма 
( позачергової)   сесії  Михайло-Лукашівської сільської ради сьомого скликання  
“ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 5 від 23.12.2016 року  
“ Про Програму соціального захисту окремих категорій населення Михайло-Лукашівської сільської ради на 2017-2018 роки.”

Варіант голосування : за основу і в цілому

№ 
з/п    Прізвище, ім’я, по-батькові 
депутата             округ    Вибір
 ( за,  проти, утримався )
1    Мєльнік Наталія Олександрівна                          1    За
2    Бабарикін Олексій Васильович    2    відсутній
3    Халімон Анастасія Василівна    3    За
4    Сокол Галина Михайлівна    4    відсутня 
5    Валько Ольга Романівна
5    За
6    Чумак Ольга Вікторівна     6    За
7    Чикаловська Алла Олександрівна     7    за
8    Бичок Юрій Євгенійович    8    За
9    Павленко Наталія Іванівна     9    відсутня
10    Смірнова Наталія Андріївна     10                за
11    Литвиненко Тетяна Вікторівна     11               За
12    Дунай Наталія Іванівна     12              За
13    Мартиненко Тетяна Леонідівна     13    За
14    Мартиненко Алла Петрівна     14    За
15    Вініченко Тетяна Петрівна     Сільський 
голова      За    


Результати голосування :

За : _____12____

Проти:_____немає__

Утримався : _______немає_____

 Підпис :

Секретар сесії________ О.В.Чумак

 

 

 


05.12.2017  Михайло-Лукашівська сільська рада 
Загальна кількість депутатів сільської ради :  ___14___
Кількість депутатів які зареєструвалися :       ____11____
Результати відкритого поіменного голосування проекту рішення двадцять восьма 
( позачергової)   сесії  Михайло-Лукашівської сільської ради сьомого скликання  
“ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 15 від 23.12.2016 року  “Про  затвердження Програми розвитку та підтримки КП “ Михайло-Лукашівський  сількомунгосп  Вільнянського району Запорізької області “ ” “

Варіант голосування : за основу і в цілому

№ 
з/п    Прізвище, ім’я, по-батькові 
депутата             округ    Вибір
 ( за,  проти, утримався )
1    Мєльнік Наталія Олександрівна                          1    За
2    Бабарикін Олексій Васильович    2    відсутній
3    Халімон Анастасія Василівна    3    За
4    Сокол Галина Михайлівна    4    відсутня 
5    Валько Ольга Романівна
5    За
6    Чумак Ольга Вікторівна     6    За
7    Чикаловська Алла Олександрівна     7    за
8    Бичок Юрій Євгенійович    8    За
9    Павленко Наталія Іванівна     9    відсутня
10    Смірнова Наталія Андріївна     10                за
11    Литвиненко Тетяна Вікторівна     11               За
12    Дунай Наталія Іванівна     12              За
13    Мартиненко Тетяна Леонідівна     13    За
14    Мартиненко Алла Петрівна     14    За
15    Вініченко Тетяна Петрівна     Сільський 
голова      За    


Результати голосування :

За : _______12__

Проти:_____немає__

Утримався : ______немає______

 Підпис :

Секретар сесії________ О.В.Чумак

 

 

 


05.12.2017  Михайло-Лукашівська сільська рада 
Загальна кількість депутатів сільської ради :  ___14___
Кількість депутатів які зареєструвалися :       ____11____
Результати відкритого поіменного голосування проекту рішення двадцять восьма 
( позачергової)   сесії  Михайло-Лукашівської сільської ради сьомого скликання  
“ Про внесення змін та доповнень до рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 року № 1  “ Про сільський бюджет на 2017“ ( зі змінами та доповненнями ). “

Варіант голосування : за основу і в цілому

№ 
з/п    Прізвище, ім’я, по-батькові 
депутата             округ    Вибір
 ( за,  проти, утримався )
1    Мєльнік Наталія Олександрівна                          1    За
2    Бабарикін Олексій Васильович    2    відсутній
3    Халімон Анастасія Василівна    3    За
4    Сокол Галина Михайлівна    4    відсутня 
5    Валько Ольга Романівна
5    За
6    Чумак Ольга Вікторівна     6    За
7    Чикаловська Алла Олександрівна     7    за
8    Бичок Юрій Євгенійович    8    За
9    Павленко Наталія Іванівна     9    відсутня
10    Смірнова Наталія Андріївна     10                за
11    Литвиненко Тетяна Вікторівна     11               За
12    Дунай Наталія Іванівна     12              За
13    Мартиненко Тетяна Леонідівна     13    За
14    Мартиненко Алла Петрівна     14    За
15    Вініченко Тетяна Петрівна     Сільський 
голова      За    


Результати голосування :

За : ______12___

Проти:_____немає__

Утримався : ______немає______

 Підпис :

Секретар сесії________ О.В.Чумак

 

 

 


С П И С О К


депутатів Михайло-Лукашівської сільської ради , які були
присутні на двадцять восьмій ( позачерговій )   сесії сільської ради

       1. Мєльнік  Наталія  Олександрівна    депутат від виборчого  округу       №1 
       2. Халімон Анастасія   Василівна        депутат від виборчого  округу        №3
       3.Валько Ольга  Романівна                   депутат від виборчого  округу        №5
       4.Чумак   Ольга Вікторівна                  депутат від виборчого  округу        №6
   5.Чикаловська  Алла  Олександрівна    депутат від виборчого  округу        №7                                          
  6.Бичок Юрій Євгенійович                    депутат від виборчого  округу         №8
      7. Смірнова  Наталія Андріївна            депутат від виборчого округу         № 10.
      8. Литвиненко Тетяна Вікторівна         депутат від виборчого округу         № 11
      9. Дунай Наталія Іванівна                      депутат від виборчого  округу       № 12
      10.Мартиненко Тетяна Леонідівна        депутат від виборчого  округу        №13
      11.Мартиненко Алла Петрівна              депутат від виборчого  округу        №14


Секретар  сільської ради                                                      О.В.Чумак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


С П И С О К


депутатів Михайло-Лукашівської сільської ради , які були
відсутні  на  двадцять восьмій ( позачерговій ) сесії сільської ради


  1.Бабарикін  Олексій Васильович       депутат від виборчого  округу        №2
  2.Сокол    Галина  Михайлівна            депутат від виборчого  округу        № 4
  3.Павленко Наталія Іванівна               депутат від виборчого  округу        №9

 


Секретар  сільської ради                                                         О.В.Чумак 

Логін: *

Пароль: *